POKROČILÉ MINIINVAZÍVNE TECHNIKY V PEČEŇOVEJ, PANKREATICKEJ A KOLOREKTÁLNEJ CHIRURGII

9. - 11. 10. 2023, Bratislava-Pezinok, Slovenská republika

KONTAKT

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Bc. Ivana Čižmárová
Telefón: +421 905 674 562