POKROČILÉ MINIINVAZÍVNE TECHNIKY V PEČEŇOVEJ, PANKREATICKEJ A KOLOREKTÁLNEJ CHIRURGII

9. - 11. 10. 2023, Bratislava-Pezinok, Slovenská republika